Et konsulentfirma med bløde værdige og benhårde resultater.

Udviklingsforløb som huskes i både hjerne og krop.

Jeppe er en erfaren underviser og har i mange år arbejdet med at gennemføre leder- og medarbejderudvikling vha. skuespillerens værktøjer, rollespil og psykologiske teorier med særligt fokus på mellemmenneskelig interaktion. Han er eminent til at få foredrags- og oplægsholdere ud over rampen på en autentisk og underholdende måde.

 

Jeppe er selvstændig skuespiller, underviser og proceskonsulent i virksomheder. Hans arbejdsmetode er motiverende, nytænkende, legende og bliver eksemplificeret i rollespil. Derfor bliver læringen husket og lagret i kroppen. Læringen bliver transformativ, fordi den forandrer os både følelsesmæssigt, kropsligt og kognitivt. Jeppe opstiller et ufarligt rum, hvor læring og humor går hånd i hånd.

 

I 2014 tog Jeppe en pædagogisk overbygning som cand. pæd. pæd. psyk. I hans kandidatspeciale var der et særligt fokus på læringspotentialerne ved at anvende improvisation og situationsspil som udviklingsplatform, samt hvordan kropsliggjort læring overføres og implementeres fra læringskontekst til anvendelseskontekst.

 

 Jeppe har optrådt professionelt og undervist i impro comedy siden 1989. Han har desuden medvirket som skuespiller i en lang række kortfilm, tv-produktioner og teaterstykker.

“Jeppe made a real difference with our group. His team building and group exercises, really transform people. He has a library of choices and amazing intuition with what a group needs. His acting ability and knowledge, enthusiasm, and natural likability make him a perfect teacher. If you have a group that you would like to team build, connect, stretch or grow, then you won’t go wrong with Jeppe. He’s a gem.”

Chris Manning
CEO of Manning Inspire

Skuespiller  Coach  Konsulent

Telefon  22 91 72 24

Copyright © 2019 - All rights reserved